kredittkort

now browsing by tag

 
 

Hvor mange ulike forbrukslån finnes det?

Markedet synes å flomme over av banker og finansinstitusjoner som tilbyr ulike former for forbrukslån, alle med sine beløpsgrenser og betingelser, og det er ikke alltid like enkelt å holde oversikten og se hva forskjellen på lånene er.

På tross av det enorme utvalg av usikrede forbrukslån på det norske markedet idag, er det i praksis bare to forskjellige lånetyper som tilbys helt uten krav om sikkerhet i løsøre eller pant i eiendom. Innenfor disse to hovedtypene av lån finnes det flere varianter, noe vi her skal se nærmere på.

Forbrukslån

Det tradisjonelle forbrukslånet er det som blir utbetalt i sin helhet til din konto, etter at lånesøknaden er godkjent, og som du betaler tilbake over lånets løpetid, med faste månedlige avdrag. Forbrukslån tilbys gjerne fra ca. 10.000kr. Og helt opp til 500.000kr. For de største lånene.

De aller minste forbrukslånene blir gjerne omtalt som «mikrolån», eller tidligere som SMS-lån, er lån på alt fra noen få hundrede kroner og opp til 5-10.000kr. Det finnes flere mikrolån på det norske markedet som har en effektiv rente på langt over 1.000% (et tusen prosent). Se her for en oversikt over forbrukslån på nett.

Forbrukskreditt

I motsetning til en forbrukslån der hele lånebeløpet utbetales med en gang, er en forbrukskreditt en kredittramme du får stilt til disposisjon, og som du kan trekke på når du ønsker det. Du betaler bare renter på den delen av kredittrammen som du til enhver tid har benyttet. Noen banker krever en årlig avgift for å ha tilgang til kreditten, mens det hos andre banker ikke er slike avgifter, og det betyr da i praksis at du får kreditten stilt til rådighet gratis, du betaler først når du faktisk benytter deg av den.

En forbrukskreditt har gjerne en noe mer fleksibel nedbetalingsform enn et forbrukslån. Der du på et forbrukslån betaler faste, månedlige avdrag, gir de fleste forbrukskreditter deg anledning til å selv bestemme hvor mye du vil betale ned, så lenge du betaler et gitt minimumsbeløp hver måned (normalt 2-3% av utestående saldo på lånet).

Kredittkort

Det er ikke egentlig et forbrukslån, men siden det er en usikret gjeldsform nevner vi allikevel kredittkortet her. På mange måter fungerer et kredittkort på samme måte som en forbrukskreditt; Du har tilgang til en kreditt av en gitt størrelse, som du kan benytte når du ønsker. Den største forskjellen er selvsagt at du med et kredittkort har tilgang til pengene via et Visa eller MasterCard, mens du med en forbrukskreditt må logge inn i nettbanken og manuelt overføre ønskede sum penger til din bankkonto. De vanligste kredittkortene i Norge som gis helt uten noen form for sikkerhet, har normalt en kredittgrense på maksimalt 50.000kr. Noen banker tilbyr kredittkort med betydelig høyere kredittgrense, men da kreves det normalt at du har lønns- og sparekonto samt boliglån i samme bank, og i noen tilfeller også at banken kan ta sikkerhet i innestående på dine bankkonti, hvis du utnytter en stor del av kredittgrensen din.

Er reiseforsikringen på kredittkortet bra?

De fleste kredittkort på det norske markedet inkluderer en form for reiseforsikring, som automatisk blir gyldig når du betaler reisen med kredittkortet. Betingelsene varierer imidlertid fra kort til kort, og det er viktig å være klar over forskjellene på en forsikring gjennom kredittkortet og en tradisjonell reiseforsikring.

Hva er en reiseforsikring

En reiseforsikring er, som navnet antyder, en forsikring som gjelder når du er på reise. Akkurat hva som defineres som reise varierer fra forsikring til forsikring. Noen forsikringer definerer reise som når du er utenfor hjemkommunen din, mens andre reiseforsikringer krever at du er ute av Norge for at det skal defineres som en reise.

En reiseforsikring dekker normalt ekstrautgifter du måtte ha hvis for eksempel din bagasje blir forsinket, hvis du blir frastjålet verdier eller hvis du kommer utfor en ulykke. Spesielt hvis sistnevnte gjør at du må på sykehuset i utlandet, er en reiseforsikring helt essensielt. Slike hospitalsopphold kan fort løpe opp i mange titalls tusen kroner, for ikke å prate om kostnadene hvis du må sendes hjem med ambulansefly.

Når gjelder en reiseforsikring på kredittkortet?

Det er ikke slik at du hele tiden er dekket av reiseforsikringen på kortet, bare du har et kredittkort. Det varierer litt fra kort til kort, men normalt kreves det at du betaler minimum 50% av transportkostnadene på reisen med kortet. Det vil si at hvis du skal en uke til Syden og betaler charterturen med kredittkortet, så kan du være helt trygg på at du er innenfor kravene som stilles for at forsikringen skal gjelde. Noe mer problematisk blir det hvis du for eksempel drar på en to måneders ryggsekk-tur i Asia. Du betaler kanskje flybilletten frem og tilbake til Norge med kortet, men det kan fort bli spørsmål om hvor mye transportkostnader du har hatt underveis på turen, så for å unngå problemer er det viktig at du føre en nøye logg over dine transportkostnader og prøver å bruke kortet til å betale disse, så langt det er mulig.

Sjekk betingelsene nøye

Som med alle forsikringer er det viktig å sjekke betingelsene nøye, så du er sikker på at forsikringen er gyldig i nettopp din situasjon. En av fordelene med en reiseforsikring gjennom kredittkortet er at den normalt også dekker andre personer i reisefølget ditt (normalt opp til tre ekstra personer), så lenge du også har betalt 50% av reisekostnadene for disse, med kortet ditt. En annen fordel er at du normalt er dekket på reiser av inntil tre måneders varighet, i motsetning til helårsreiseforsikring som normalt har en grense på fem eller syv uker. Til gjengjeld er dekningen på forsikringen gjennom kredittkortet gjerne noe lavere enn med en helårsforsikring, primært ved mistet bagasje og avbestilling. I tillegg gir kredittkortforsikringen deg normalt ingen sikring hvis du for eksempel mister en flyavgang, noe en vanlig reiseforsikring gjør. Det er derfor viktig å sammenligne betingelser og dekning mellom forsikringen på kredittkortet og en vanlig reiseforsikring, slik at du sikrer at du får en forsikring som gir deg tilstrekkelig dekning.

Kombinasjon av reiseforsikring på kredittkort og helårsreiseforsikring

Det er slik i Norge at man ikke kan få erstatning for samme skade fra to eller flere forsikringsselskaper. Har du en vanlig helårsforsikring og en forsikring på kredittkortet vil du altså ikke få to utbetalinger hvis kofferten din blir forsinket. Det er dog et stort unntak og det er ved invaliditet og død på reisen, her kan man faktisk få utbetaling fra flere forsikringer. Det er selvsagt ikke noe man håper skal skje, men skulle ulykken være ute, er det selvsagt greit å ta med seg.

Kilde:

Billige Kredittkort
Europeiske