Vurder forbrukslånet ut fra renter, nedbetalingstid og fleksibilitet

Forbrukslån er et lite gunstig lån sammenlignet med lån det stilles krav til sikkerhet. Likevel kan forbrukslån være aktuelt for mange mennesker i ulike situasjoner. Forbrukslån kan mottas innen 24 timer hos mange banker og private aktører og kan dermed være gunstig når lån behøves kjapt eller på dagen. Dersom man ønsker å benytte seg av forbrukslån er det viktig å vurdere lånet basert på renter, nedbetalingstid og fleksibilitet. Det er nemlig et stort antall aktører i markedet som tilbyr lån med ulike betingelser.

Renter og nedbetalingstid

Renten og nedbetalingstiden på forbrukslånet har mye å si for hvor store utgiftene blir. Renten på lånet er satt av utlåneren, mens nedbetalingstiden ofte kan bestemmes selv innenfor gitte rammer.

I dagens marked er det utallige utlånere som tilbyr lån med ulike renter. Forbrukslån generelt har ofte mye høyere rente enn lån som stiller krav til sikkerhet. Det er likevel store differanser på forbrukslån som tilbys i dagens marked, og gjennom å undersøke hvor du kan motta lavest mulig rente kan det være store summer å spare.

Nedbetalingstiden er som nevnt noe du selv kan bestemme. En utlåner vil som regel gi låntakeren mulighet til å velge nedbetalingstid innenfor gitte rammer. Disse rammene er ofte basert på størrelsen på lånet. Som en generell regel vil det være gunstig for låntakeren å motta et lån med kortest mulig nedbetalingstid. Det vil i praksis si at forbrukslånet renter seg over en kortere periode og at utgiftene til låntaker blir mindre som resultat av det.

Fleksibilitet

Hvor fleksibelt et lån er handler om hvilke muligheter låntaker har til å betale ned lånet sitt. I dagens marked av forbrukslån med stor konkurranse mellom mange aktører er det stor fleksibilitet. Som nevnt ovenfor er det gunstig med en kort nedbetalingstid. Det er likevel ofte slik at låntaker ikke evner å følge forutsatt plan eller har muligheten til å betale det ned fortere enn planlagt. Dagens fleksible forbrukslån kan sammenlignes med kredittkort. Mange utlånere tilbyr forbrukslån der du selv bestemmer når du ønsker å betale, med månedlige fakturaer som bare stiller krav til et minimumsbeløp. Som oftest er låntakeren nødt til å holde seg innenfor avtalte rammer for renter og nedbetalingssum, men kan utover det velge å betale ned lånet i det tempo som er ønskelig.

Eksempel på utgifter av lån med ulike betingelser

Lånesum: 50 000 kr

Med en effektiv rente på 24% og nedbetalingstid over 2 år vil totalkostnaden på lånet bli 63445 kroner, der rentekostnaden er 13445 kroner.

Ved å redusere renten til 20% med samme nedbetalingstid over 2 år vil totalkostnaden bli 61075 kroner, der rentekostnaden er 11075 kroner.

Med en effektiv rente på 24% og nedbetalingstid over 3 år vil totalkostnaden bli 70619 kroner, der rentekostnaden er 20619 kroner.

Det er altså store summer å spare på å vurdere forbrukslån ut fra renter og nedbetalingstid. Et lån på 50000 kroner blir 2370 kroner dyrere med en rente på 24% sammenlignet med 20%. Et lån på 50000 kroner med 24% rente blir 7174 kroner dyrere med 3 års nedbetalingstid sammenlignet med 2 år.

Med et fleksibelt lån der låntaker selv kan bestemme og betale ned hele summen etter hvert som han evner kan også store summer spares. Gitt eksempelet med 24% rente og 2 års nedbetalingstid – dersom låntaker betaler ned hele forbrukslånet etter 2 måneder vil merutgiftene som følger av rentekostnaden bare strekke seg til 1967 kroner, altså 11478 kroner spart.

Comments are closed.