Hvor mange ulike forbrukslån finnes det?

Markedet synes å flomme over av banker og finansinstitusjoner som tilbyr ulike former for forbrukslån, alle med sine beløpsgrenser og betingelser, og det er ikke alltid like enkelt å holde oversikten og se hva forskjellen på lånene er.

På tross av det enorme utvalg av usikrede forbrukslån på det norske markedet idag, er det i praksis bare to forskjellige lånetyper som tilbys helt uten krav om sikkerhet i løsøre eller pant i eiendom. Innenfor disse to hovedtypene av lån finnes det flere varianter, noe vi her skal se nærmere på.

Forbrukslån

Det tradisjonelle forbrukslånet er det som blir utbetalt i sin helhet til din konto, etter at lånesøknaden er godkjent, og som du betaler tilbake over lånets løpetid, med faste månedlige avdrag. Forbrukslån tilbys gjerne fra ca. 10.000kr. Og helt opp til 500.000kr. For de største lånene.

De aller minste forbrukslånene blir gjerne omtalt som «mikrolån», eller tidligere som SMS-lån, er lån på alt fra noen få hundrede kroner og opp til 5-10.000kr. Det finnes flere mikrolån på det norske markedet som har en effektiv rente på langt over 1.000% (et tusen prosent). Se her for en oversikt over forbrukslån på nett.

Forbrukskreditt

I motsetning til en forbrukslån der hele lånebeløpet utbetales med en gang, er en forbrukskreditt en kredittramme du får stilt til disposisjon, og som du kan trekke på når du ønsker det. Du betaler bare renter på den delen av kredittrammen som du til enhver tid har benyttet. Noen banker krever en årlig avgift for å ha tilgang til kreditten, mens det hos andre banker ikke er slike avgifter, og det betyr da i praksis at du får kreditten stilt til rådighet gratis, du betaler først når du faktisk benytter deg av den.

En forbrukskreditt har gjerne en noe mer fleksibel nedbetalingsform enn et forbrukslån. Der du på et forbrukslån betaler faste, månedlige avdrag, gir de fleste forbrukskreditter deg anledning til å selv bestemme hvor mye du vil betale ned, så lenge du betaler et gitt minimumsbeløp hver måned (normalt 2-3% av utestående saldo på lånet).

Kredittkort

Det er ikke egentlig et forbrukslån, men siden det er en usikret gjeldsform nevner vi allikevel kredittkortet her. På mange måter fungerer et kredittkort på samme måte som en forbrukskreditt; Du har tilgang til en kreditt av en gitt størrelse, som du kan benytte når du ønsker. Den største forskjellen er selvsagt at du med et kredittkort har tilgang til pengene via et Visa eller MasterCard, mens du med en forbrukskreditt må logge inn i nettbanken og manuelt overføre ønskede sum penger til din bankkonto. De vanligste kredittkortene i Norge som gis helt uten noen form for sikkerhet, har normalt en kredittgrense på maksimalt 50.000kr. Noen banker tilbyr kredittkort med betydelig høyere kredittgrense, men da kreves det normalt at du har lønns- og sparekonto samt boliglån i samme bank, og i noen tilfeller også at banken kan ta sikkerhet i innestående på dine bankkonti, hvis du utnytter en stor del av kredittgrensen din.

Comments are closed.